Niewątpliwie, prowadzenie własnego biznesu jest czymś, co chodzi po wielu głowach. ”A dlaczego nie porzucić tego narzekającego gbura i być szefem samym dla siebie??” – spyta niejeden. Sprawa nie jest jednak taka prosta, jak by się mogło wydawać.
Założenie własnej działalności gospodarczej wymaga poważnego przemyślenia i analizy. Analizie tej powinno się poddać swój pomysł, prześledzić rynek zbytu oraz podaż, jaką na dany towar bądź usługi on oferuje. Nie bez znaczenia będzie także ocena własnych możliwości – i mowa tu nie tylko o nakładach finansowych, które jesteśmy gotowi ponieść – ale i siły, i kompetencje.
”Mierz siły na zamiary” mówi ludowe porzekadło. Rzeczywiście, działalność gospodarcza nie jest tu wyjątkiem od tej zasady. Z drugiej strony, warto pamiętać o innym przysłowiu, mówiącym, że ”nie myli się ten, kto nic nie robi”.