biznes221Modne ostatnio pojęcie brandingu jest pojęciem z zakresu marketingu odnoszącym się do techniki marketingowej, której celem jest kształtowanie wizerunku marki.

Co prawda biznes może obejść się bez brandingu, ale z badań wynika, że na konsumenckie wybory ogromny wpływ ma znajomość i rozpoznawalność marki, a w warunkach ogromnej konkurencji trudno tej wiedzy nie wykorzystać.
Branding służy nie tylko zachęceniu klientów do nabywania konkretnych produktów.

Jest działaniem bardzo przydatnym w kształtowaniu relacji z pośrednikami, hurtownikami i w szczególności detalistami, a odpowiednio ukierunkowane działania brandingowe zwiększają konkurencyjność marki i przedsiębiorstwa oraz dynamikę jego rozwoju.

Dyferencjacja – przepis na rynkowy sukces

To obco brzmiące słowo oznacza rozmaitość, różnicę, różnicowanie. Biznes sam w sobie jest różnorodny podobnie jak rynek, jednak w ujęciu biznesowym dyferencjacja nie odnosi się do pojęć ogólnych. Jest działaniem, które polega na wytwarzaniu i oferowaniu klientom takich produktów lub usług, które znacząco różnią się od już dostępnych na rynku. Innymi słowy – kierując się zasadą dyferencjacji należy tak skonstruować ofertę, by trafić z nią w istniejące nisze – luki, które można wypełnić i w ten sposób zyskać przewagę nad konkurencją.

Dyferencjacja oferty wymaga doskonałej znajomości rynku i potrzeb (lub potencjalnych potrzeb) klientów, ale jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na osiągnięcie biznesowego sukcesu – niejedna korporacja właśnie na niej zbudowała swoją potęgę.