kábítószer-rehab idézetek cialis online alkohol kábítószer-teszt kamagra rendelés kábítószer-rehabilitációs szolgáltatások viagra rendelés kedvezmény jogorvoslati

CategoryBiznes

Jednoosobowa działalność gospodarcza zus

ZUS_emeryturaProwadzenie własnej firmy wiąże się oczywiście z koniecznością samodzielnego opłacania składek zus oraz podatków dochodowych. Warto wspomnieć, że nowi przedsiębiorcy przez pierwsze dwa lata działalności swojej firmy mogą skorzystać z tzw. małego ZUS-u. Przedsiębiorcy Ci są również zwolnienie z konieczności wpłat na Fundusz Pracy. Każda firma w Polsce ma obowiązek opłacania składek ZUS w terminie, nawet jeżeli nie zamierza korzystać z usług ZUS-u. Konieczność ta wynika z kilku ustaw.

Terminowe opłacanie składek ZUS jest bardzo ważne, jeżeli nie chcemy otrzymać żadnych kar. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać składki w ustalonych terminach. W przypadku opłacania składek wyłącznie za siebie składki do ZUS powinny być opłacone do 10-go dnia kolejnego miesiąca. Jeżeli zatrudniamy pracowników składki za siebie i wszystkich naszych pracowników muszą być opłacone do 15-go dnia kolejnego miesiąca. W sytuacji gdy termin zapłaty trafi akurat w święta, albo weekend to termin płatności przesuwa się o kolejny dzień roboczy.

Jak założyć własną firmę?

firmaRozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej to przede wszystkim dobry pomysł na biznes. Jeżeli znajdzie się niszę w rynku to już połowa drogi do tego, aby w przyszłości firma mogła odnieść sukces na rynku.

Każdy, kto marzy o założeniu własnej działalności gospodarczej powinien jednak pamiętać o tym, że samo założenie firmy związane jest z koniecznością dopełnienia całego mnóstwa formalności.
Przede wszystkim trzeba będzie zarejestrować firmę w Krajowym Rejestrze Sądowym i nadać jej odpowiedni numer. Ponadto każda firma musi także posiadać numer REGON, który jest odpowiednikiem numeru PESEL. Numer REGON nadaje się w urzędzie skarbowym. Dzięki niemu firma będzie mogła odprowadzać należne składki na zus oraz opłacać wszelkie niezbędne podatki.
Każda firma musi także posiadać konto firmowe w banku. Zazwyczaj koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego dla firm są znacznie większe niż koszty prowadzenia rachunku dla osób fizycznych. Niemniej jednak dokonywanie płatności musi się odbywać za pośrednictwem konta bankowego.

Podatek VAT

vatPodatki VAT to podatki odliczane od wartości dodanej. Ten rodzaj podatku należy do podatków pośrednich, to znaczy pobieranych na każdym etapie obrotu towarami i usługami. W Polsce został wprowadzony w roku 1993, ale jego poprawki wprowadzono w 2004 roku, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej.

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:
– odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju polskiego;
– import i eksport towarów;
– nabycie towaru za wynagrodzenie w kraju oraz dostawa wewnątrzwspólnotowa w kraju.
Podstawową stawką podatku VAT w Polsce jest 23%, dla niektórych produktów i usług stawki te zostały zmniejszone odpowiednio 8% i 5% (dla produktów żywnościowych, książek na nośnikach fizycznych oraz czasopism).
Podatek VAT czyli podatek od wartości dodanej – jest płacony przez każdego przedsiębiorcę od różnicy pomiędzy kosztami zakupu a ceną dalszej sprzedaży.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

pit3Podatki PIT są to podatki zaliczane do grupy podatków bezpośrednich, które obejmują dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Mianem PIT są nazywane druki wydawane przez Ministerstwo Finansów, na których można składać roczna deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów osobistych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązuje od 1991 roku i jest uregulowany kilkoma postanowieniami Konstytucji RP oraz umowami międzynarodowymi czy postanowieniami.
Podatnikami podatku dochodowego są osoby fizyczne. Do zakresu podatku od dochodów osób fizycznych należą wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkami dochodów, które zostały zakwalifikowane przez ustawę do kategorii zwolnień przedmiotowych. Stawki podatkowe określają wysokość podatku.

W stosunku do podstawy opodatkowania i obecnie wynoszą one: 18% i 32%

Outsourcing strategiczny – skup się na celu

Technology in the handsNadrzędnym celem prowadzenia każdego biznesu jest osiągnięcie konkretnych efektów gospodarczych. Służą temu wszystkie podejmowane działania, jednak jako że część tych działań ma charakter typowo pomocniczy może zmniejszać efektywność działania przedsiębiorstwa jako całości.

Wychodząc z tego założenia część firm decyduje się na wdrożenie outsourcingu strategicznego, czyli zlecenia firmom zewnętrznym możliwie największej ilości zadań w zakresie szerszym niż w przypadku outsourcingu taktycznego mającego na celu głównie rozwiązanie bieżących problemów uniemożliwiających rozwój lub sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Innymi słowy: outsourcing strategiczny opiera się na założeniu, że w celu poprawy efektywności biznesu należy skupić się na podstawach, czyli tym, co przynosi konkretne pieniądze.