kábítószer-rehab idézetek cialis online alkohol kábítószer-teszt kamagra rendelés kábítószer-rehabilitációs szolgáltatások viagra rendelés kedvezmény jogorvoslati

CategoryOnline

Rachunek ekonomiczny wymusza zmiany

biznes_2 Funkcja tego podstawowego narzędzia biznesowego pozostaje niezmienna od lat – rachunek ekonomiczny służy podejmowaniu decyzji, wspiera wybory ekonomiczne uwzględniając posiadane przez firmę zasoby. Zawsze tak było, jest i będzie – to ten rachunek decyduje o być albo nie być w biznesie i to on wymusza zmiany.

Tradycyjne modele rachunku ekonomicznego opierają się na dwóch alternatywnych zasadach. Są nimi: zasada najmniejszego nakładu i zasada największego efektu.

W pierwszym przypadku wszystkie działania skupiają się na minimalizacji nakładów (np. cięciu kosztów), w drugim – maksymalizacji efektów (np. efektywniejszym wykorzystaniu zasobów) przy ściśle określonych nakładach.
W praktyce zarządzanie z reguły łączy obydwa modele w jeden model optymalny.

Biznes w trybie online

dsa Granice pomiędzy e-biznesem sensu stricto a biznesem prowadzonym stacjonarnie zacierają się coraz bardziej. Współczesny rynek wymaga od przedsiębiorców – począwszy od małych jednoosobowych firemek, przez firmy średniej wielkości, po korporacje – zaznaczenia swojej obecności w Internecie. Co więcej – wymaga ukierunkowania działań marketingowych również na internetowego odbiorcę. Część tych działań (np. branding) nie może odbywać się w oderwaniu od globalnej sieci, która stanowi w tej chwili potężne narzędzie dynamicznej komunikacji z rynkiem i z klientem.

Obserwując rosnące znaczenie Internetu w komunikacji marketingowej można z powodzeniem zaryzykować stwierdzenie, że najwięksi rynkowi potentaci, firmy o globalnym zasięgu, tym bardziej nie mogą pozwolić sobie na bagatelizowanie jego znaczenia.