Tytuł trochę przekomarza się z Czytelnikiem, bowiem biuro księgowe może być zarówno najlepszym przyjacielem, jak i największą zgubą osób prowadzących działalność gospodarczą. Załóżmy jednak tę optymistyczną wersję.
Zakłada ona profesjonalną pomoc i kompleksową obsługę przedsiębiorcy na płaszczyźnie rachunkowo – podatkowej.

Z pewnością każde godne polecenia biuro powinno posiadać wykwalifikowany personel, mający kompetencje i wiedzę prawną.
Pozytywne nastawienie nie zmienia jednak faktu, że wybór danej firmy musi być podjęty rozważnie, po wcześniejszym zapoznaniem się z ofertą oraz – jeśli to możliwe – opiniami klientów.