biznes454Swoista moda na outsourcing nie mija, a jego wpływ na kondycję przedsiębiorstw, które zdecydowały się na przeprowadzenie outsourcingu nie maleje.

Z dostępnych analiz ekonomicznych wynika, że ten model współpracy (i prowadzenia działalności) znacząco zwiększa efektywność biznesu i nie jest li tylko i wyłącznie sposobem na obniżenie kosztów.
Firmy decydujące się na outsourcing odnoszą kilka innych korzyści zarówno wymiernych, jak i niewymiernych. Jedną z nich jest poprawa jakości wykonania zadań zleconych podmiotom zewnętrznym.

Kolejną jest możliwość restrukturyzacji zatrudnienia, reorganizacji całej firmy i zwiększenia efektywności wykorzystania posiadanych zasobów (ludzkich, materialnych i niematerialnych).