Technology in the handsNadrzędnym celem prowadzenia każdego biznesu jest osiągnięcie konkretnych efektów gospodarczych. Służą temu wszystkie podejmowane działania, jednak jako że część tych działań ma charakter typowo pomocniczy może zmniejszać efektywność działania przedsiębiorstwa jako całości.

Wychodząc z tego założenia część firm decyduje się na wdrożenie outsourcingu strategicznego, czyli zlecenia firmom zewnętrznym możliwie największej ilości zadań w zakresie szerszym niż w przypadku outsourcingu taktycznego mającego na celu głównie rozwiązanie bieżących problemów uniemożliwiających rozwój lub sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Innymi słowy: outsourcing strategiczny opiera się na założeniu, że w celu poprawy efektywności biznesu należy skupić się na podstawach, czyli tym, co przynosi konkretne pieniądze.