businessPodatek od towarów i usług, określany także mianem podatku obrotowego lub podatku VAT jest rodzajem należności, która przynosi zdecydowanie największe wpływy do budżetu państwa. Jednocześnie VAT jest podatkiem najbardziej niejednoznacznym ze wszystkich. oznacza to, że pojawiają się liczne problemy związane z interpretacją przepisów podatkowych dotyczących podatku VAT. W związku z tym bardzo pomocna może się okazać pomoc doradców podatkowych, którzy mogą nawet wystąpić w imieniu przedsiębiorcy przed sądem.

Problem związany z podatkiem VAT dotyczy przede wszystkim tego, czy dany wydatek może być zaliczony do grupy kosztów podatkowych. Każdy przedsiębiorca, którzy prowadzi księgowość chciałby, aby jak największa liczba wydatków mogła być zaliczona do kosztów.

Dzięki temu będzie można zmniejszyć wysokość zobowiązania podatkowego.
Urzędy skarbowe w poszczególnych miastach mają jednak ugruntowane poglądy, jeżeli chodzi o księgowanie określonych wydatków. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się ze stanowiskiem danego urzędu skarbowego może skorzystać z pomocy, jaką oferuje doradztwo podatkowe. Specjaliści z zakresu prawa podatkowe będą mogli wyjaśnić, jak należy interpretować przepisy podatkowe w danym konkretnym wypadku.