pobraneZ uwagi na zawiłość i niejednoznaczność przepisów podatkowych coraz częściej przedsiębiorcy korzystają z usług doradców podatkowych. Niestety, jak się okazuje biura rachunkowe, które prowadzą księgowość firmy, bardzo często same mają problem z interpretacją przepisów podatkowych. W związku z tym często posiłkują się pomocą doradców podatkowych.

Doradcy podatkowi zajmują się dokładną analizą przepisów podatkowych oraz analizą aktualnego orzecznictwa. Zajmuje się pisaniem opinii i analiz prawnych, które mają nakierować pracowników biur rachunkowych na odpowiednie tory. W razie potrzeby doradca podatkowy może występować w charakterze pełnomocnika strony, kiedy sprawa zostanie skierowana do sądu administracyjnego.
Zdecydowanie najwięcej kontrowersji, jeżeli chodzi o doradztwo podatkowe budzi podatek od towarów i usług, popularnie określany jako podatek VAT. Tutaj problem dotyczy kwestii zaliczenia do grupy kosztów uzyskania przychodów określonych wydatków. Jeżeli dane wydatek będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu to można znacząco obniżyć wysokość zobowiązania podatkowe. Tym samym w danym miesiącu wartość zysku firmy będzie wyższa.

Przedsiębiorcy starają się więc wywalczyć z urzędami skarbowymi, aby jak największa ilość wydatków mogła być uznana za koszt podatkowy.