Confused man and question marksProwadzenie własnej działalności gospodarczej związane jest z całą masą formalności, które trzeba załatwić. Jedną z najważniejszych rzeczy, o jakich powinna pamiętać każda firma jest regularne i terminowe płacenia podatków oraz odprowadzanie wszystkich należnych składek do zus. Okazuje się, że bardzo wiele firm, które działają w Polsce mają problem z terminowym odprowadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne. Zdecydowana większość z tych składek to pieniądze, jakie pracodawca odprowadza do zus w imieniu swoich pracowników. Nie odprowadzenie tych składek we wskazanym terminie może się wiązać z poważnymi konsekwencjami. Najgroźniejsze z nich to kary finansowe, a nawet pociągnięcie do odpowiedzialności karnej skarbowej.

Każdy właściciel firmy powinien także pamiętać o tym, że szanse powodzenia ma jedynie taka firma, która regularnie inwestuje w swój rozwój. Najlepszym rozwiązaniem jest ponoszenie nakładów na rozwój i szkolenia pracowników. Nie od dziś wiadomo, że sercem każdej firmy są dobrzy pracownicy.