ZUSKażda firma, która rozpoczyna swoją działalność gospodarczą może przez dwa pierwsze lata skorzystać z preferencji, w której to za podstawę ustalenia składek przyjmie się zawsze kwotę 30% minimalnego wynagrodzenia. Należy pamiętać, że ta ulga z zus przysługuje wyłącznie przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia własnego biznesu.

Warto wspomnieć również, że z ulgi tej nie mogą skorzystać również pracownicy, którzy prowadzą, albo w okresie ostatnich sześćdziesięciu miesięcy kalendarzowych prowadziły pozarolniczą działalność. Ulga zus nie przysługuje również osobą, które wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy.

Ulga z zus-ie jest szansą na szybszy rozwój młodych firm, które zamiast płacić pieniądze na składki mogą je zainwestować w rozwój swojej firmy. Zakładanie nowych firm na specjalnych zasadach może ograniczyć bezrobocie w Polsce. Mniejszy zus zachęca do otwierania własnego biznesu i jest szansą dla wielu na otwarcie skrzydeł. Należy jednak pamiętać, Warto dodać również, że z ulg mogą skorzystać wyłącznie osoby, które wcześniej nie prowadziły swojego biznesu.